Almanak / Calendar
DATUM / DATE
 
GEBEURTENISSE / EVENTS

January 2020

  Sluitingsdatum vir Stalletjie Aansoeke vir March/April 2020.

Closing date for Stall Application for stalls for Maart/April 2020.
3
January 2020
  Spertyd vir stalletjiebetaling vir April 2020 vakansie tydperk.

Deadline for Stall payment for April 2020 holiday season.
2

2020

  Terugbetaalbare deposito - Nie van toepassing vir Maart/April 2020 nie.
Refundable deposit - Not aplicable for March/ April 2020
3

2020
31 May.

  Sluitingsdatum vir Stalletjie Aansoeke vir Desember 2020 - Januarie 2021.

Closing date for Stall Application for stalls for December 2020 - January 2021..
3
2020
June
  Stalletjie keuring afgehandel.

Stall Selection Process completed.
4
2020
1 Oct
  Spertyd vir stalletjiebetaling vir Desember 2020 vakansie tydperk.

Deadline for Stall payment for December 2020 holiday season.
2
2020
Dec
 

Opsionele handeldryf begindatum.

Optional Start of stall trading.

1
2020
Dec
  Verpligte begindatum waarop u moet begin uitstal.

Required stall trading start date.
1
2020
Dec
  Terugbetaalbare deposito afsnydatum - indien u na die datum opdaag sal geen deposito aan u terugbetaal word nie..

Final trading start date. Refundable deposit will not be refunded.
2020
Dec
  Mosselbaai Aandmark.

Mossel Bay Night Market Market
2020
Dec
  Hartenbos Aandmark - 1

Hartenbos Night Market - 1
2020
Dec
  Hartenbos Aandmark - 2

Hartenbos Night Market - 2
2020
Jan
  Finale verpligte datum waarop handel gedryf moet word - Depositos word op 4 Januarie 2020 terugbetaal. Na 16:00

Last required stall trading date - Refundable Deposits paid back on 4 January 2020. After 16:00.
2020
Jan
  Laaste dag waarop handel gedryf mag word - Einde Desember 2020 / Januarie 2020 vakansieseisoen.

Final stall trading date. End December 2020 / January 2020 holiday season.
   
News / Nuus

2020
18 Maart / March

  Lede vergadering - Kombuissaal, die Klipgebou op Santosstrand(10:00vm)
Membership Meeting - Kitchen Hall, The Stone building on Santon Beach(10:00am)

2020

  Algemene Jaarvergadering (A.J.V) - Sysaal van Mosselbaai Stadsaal (10:00vm)
Annual General Meeting (A.G.M) - Sidehall of the Mossel Bay CityHall (10:00am)
   

November 2020

  Lede vergadering - Sysaal van Mosselbaai Stadsaal (10:00vm)
Membership Meeting - Sidehall of the Mossel Bay CityHall (10:00am)
     
     
     
     
   
   
 
website by Mvyess