Application Forms - Aansoek Vorms

Om Aansoek te doen vir uitstalplek:
December 2020 / January 2021
Doen Aansoek voor 31 Augustus 2020
Stalletjie Aansoekvorm - Desember 2020 Januarie 2021

  • "Right click" op die link knoppie bo, en kies dan die "Save Target As" of "Save Link As" opsie om die vorm af te laai.
  • Druk dan die vorm, vul dit in en teken waar nodelik.
  • Pos dan die Aansoekvorm aan die O.E.V saam met fotos ens. na:

    Die O.E.V, Posbus 784, Hartenbos, 6520

Dankie


AandMark Aansoek vorm

[ Kliek Hier om die Aandmark Stalletjie nommer uitleg te sien]


PDF file Hulp:
As u nie 'n PDF lees program soos Adobe Acrobat op u rekenaar al het nie, kan u een van hierdie gratis programme aflaai:

1. Foxit Pdf Reader ( Gratis Program - 14 Megabytes) OF
2. Adobe Acrobat Reader ( Gratis Program - 52 Megabytes)

Enige van die twee bo-aanstaande progamme sal PDF lêrs soos die O.E.V Aansoekvorm maklik lees, of druk.

 

To Apply for a stall:
December 2020 / January 2021
Apply before 31 August 2020
Stall Application Form - December 2020 January 2021

  • Download the form by Right Clicking on the link button above and choosing the "Save Target As" or the "Save Link As" option.
  • Print the form, and fill in all required areas..
  • Post the Application Form together with any relavant photos etc. to the O.E.V / I.E.A at:

    The I.E.A, P.O.Box 784, Hartenbos, 6520

Thank You


Night Market Application Form

[Click Here To See Night Market Stall Number Positions]


PDF file Help:
If you do not have a pdf reader like Adobe Acrobat installed we recommend downloading one of these free readers:

1. Foxit Pdf Reader ( Free Software - 14 Meg download )OR
2. Adobe Acrobat Reader ( Free - 52 Megabyte download )

 

Either application will view or print PDF files like the O.E.V Application form perfectly

   
 
website by Mvyess