Grootbrak
Grootbrak Mark - Great Brak Market

Julie 2017 Grootbrak Stalletjie Aansoek Vorm:

[Kliek Hier om die Aansoek Vorm af te laai] (PDF)

July 2017 Great Brak Market Stall Application Form:

[Click here to download Application Form] (PDF)

Groot Brakrivier Uitspan Mark te Grootbrakrivier op die N2 tussen Mosselbaai en George in die pragtige parkgebied langs die Grootbrakrivier het seker nie bekendstelling nodig nie. Die mark wat gewoonlik op die eerste Saterdag van elke maand te Grootbrak gehou word, bestaan alreeds sowat 16 jaar. Dit is een van die oudste markte in die Mosselbaai Distrik en beloof om nog vir lank uitstalruimte aan uitstallers te bied. Markdae val gewoonlik saam met dae waarop ‘n veiling net oor die straat van die mark gehou word. Die teenwoordigheid van ‘n veiling trek natuurlik ook meer voete en kan miskien as ‘n addisionele bonus gesien word. Vakansietydperke word van die reȅl afgewyk wanneer weekliks soos beplan elke Saterdag ‘n mark gehou word.

‘n Wye verskeidenheid van produkte wat ook allerlei eetgoed sowel as kunswerke en handwerk insluit word deur baie uitstallers ten toon gestel.

Groot Brakrivier Uitspanmark word deur die OEV van Mosselaai met Mosselbaai Munisipaliteit as prinsipaal beheer en bestuur.

Die mark is baie gewild onder uitstallers en beskikbare uitstalruimte is beperk. Dit beteken nie dat u nie aansoek moet doen nie. Indien u deel wil wees van die steeds groeiende mark is u welkom om die die OEV Sekretarese (Tel. 044-6952331) te skakel.

Indien plek beskikbaar is of mag kom kan u gekeur word om ook deel van dié gewilde mark te wees.

Aansoekvorms kan direk van die OEV Sekretaresse verkry word of alternatiewelik direk van die OEV se internettuiste www.oev.co.za afgelaai word.

U aansoek word ingewag. U is welkom


Great Brak River Outspan Market at Great Brak River on the N2 between Mossel Bay and George situated next to the Great Brak River in a beautiful park needs no introduction. The market which already exists for approximately 16 years is usually being held on the first Saturday of every month. This is one of the oldest markets in the Mossel Bay district and promise to make exhibiting space available to exhibitors for a long time still to come. Market days usually correspond with days on which an auction is held just opposite from it over the road. The presence of an auction draws feet which might be seen as an additional bonus. More market days are applicable during holiday periods when a market is held every Saturday as planned. A wide variety of products which include various food stalls as well as art and craft stalls by many exhibitors are on display.

Great Brak Outspan Market with Mossel Bay Municipality as principal is controlled and managed by die IEA of Mossel Bay.

The market is very popular with exhibitors and available exhibiting space is limited – however – this does not mean that you may not apply.

If you wish to be part of this still growing market then you are most welcome to contact
the IEA Secretary (Tel. 044-6952331) in this regard. In case of space being available or when space may become available you might be selected to be part of this popular market.

Application forms are available directly from the IEA Secretary or can alternatively be downloaded from the IEA website www.oev.co.za. We await your application. You are welcome.

 

   
   
   
   
   
   
 
website by Mvyess